Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0592- 20 34 99

,Nabestaandenservice

Wij hebben een speciale nabestaandenservice. Na het verlies van een dierbare komt u voor veel financiële,  fiscale en (notarieel)  juridische vraagstukken te staan.

Helaas weten wij uit persoonlijke ervaring dat het een enorme 'tour' is om dit allemaal te regelen.

Naast de emotionele situatie waar u al in terecht komt na een onverhoopt overlijden, krijgt u ook te maken met de notaris, de banken, de hypotheek, verzekeraars, pensioenfondsen, verzekeringen etc..

En alle daaraan verbonden vraagstukken zoals; aflossen op de hypotheek. Maar op welk leningdeel? Moet ik de erfenis aanvaarden? Welk inkomen ga ik ontvangen.. etc.

En niet te vergeten de Belastingdienst. Na een onverhoopt overlijden dient er een 'slot' aangifte plaats te vinden.

Wij kunnen op verzoek van onze relaties reeds tijdens leven een volledig digitaal dossier aanleggen, zodat er bij een onverhoopt overlijden direct een draaiscript aanwezig is. Wij kunnen dan direct uw nabestaanden ontzorgen.

Als er bij een onverhoopt overlijden nog geen dossier is, dan zullen wij alsnog een dossier aanleggen en de nabestaanden begeleiden en adviseren in de te ondernemen stappen. Wij kunnen d.m.v. een machtiging het gehele proces uit uw handen nemen.

Zorgservice

Er komt een tijd dat u minder goed voor uzelf kunt zorgen. Dat kan zijn door een lichamelijk of geestelijk 'gebrek'. Maar alle maatschappelijke zaken draaien wel gewoon door. Misschien krijgt u wel te maken met de WMO of de WLZ? Mischien heeft u moeite met uw budgetttering? Lukt het nog wel om voor uzelf op te komen? 

In de praktijk blijkt dat het voor veel mensen nagenoeg ondoenlijk is om door de papieren massa heen te komen en deze goed in te vullen. En de familieleden zijn tegenwoordig allemaal druk en hebben andere zaken aan hun hoofd. En een verkeerd 'kruisje' op een formulier kan verstrekkende gevolgen hebben.

Daarom hebben wij speciaal een Zorgservice. Wij begeleiden u, ondersteunen u en zorgen ervoor dat u 'beschermd' blijft. Wij zijn er ook attent op dat derden geen 'misbruik' maken van uw situatie. Wij hebben hier uitgebreide ervaring mee. 

Onze dienstverlening gaat ver. Zover, dat een van onze mensen zelfs met u mee kan gaan bij bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis (service in de regio Noord Nederland).

Wij zijn u met ons team graag van dienst!