Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

  •  0592- 20 34 99

Financiële planning en de samenhang met pensioen en de eigen woning

Regelmatig ontvangen wij de vraag 'wat is nu precies financiële planning en wat heb ik eraan?'. 

Financiële planning is een totaalbeeld van iemands persoonlijke of een gezamenlijke financiële situatie, bijvoorbeeld die van een huishouden. Hoewel er altijd veel onzekerheden blijven, probeert een financieel plan een zo goed en volledig mogelijk beeld te geven van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie op korte en lange termijn, in samenhang met de verdere levensloopplanning.

Hiermee wordt het gemakkelijker om de mogelijkheden voor toekomstige uitgaven (zoals de aanschaf van een woning, een nieuwe auto of studiekosten van de kinderen, een bepaalde levensstandaard na pensionering etc.) in kaart te brengen en te bevorderen, en de noodzaak om daarvoor te sparen te beoordelen.

In een planning worden dus de scenario's lang leven (pensioen), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden inzichtelijk gemaakt.

Voldoende pensioeninkomen

Gaan we bij een hypotheek uit van een vast lastenpatroon, bij financiële planning gaan we uit van een gewenst netto besteedbaar inkomen. Er wordt dus niet uitgegaan van een maandlast, maar van het gewenste inkomen dat over moet blijven. Het bedrag dat u daadwerkelijk kunt besteden. En hoe we dat kunnen bereiken.

Voor de periode ná uw pensioendatum speelt natuurlijk uw 'pensioenregeling' een belangrijke rol.
Maar daarvoor, spelen uw lasten en uw overige inkomsten een maatgevende rol. 

De stappen

Om het heel makkelijk voor te stellen:

Stap 1 : Vaststelling (persoonlijke) doelstellingen en einddoelen (analyse van uw huidige inkomensgegevens en de inkomens zoals u die in de toekomst verwacht)

Stap 2 : Ontwikkeling van passende (innovatieve) oplossingen  

Stap 3 : Implementeren van de strategieën (producttechnische oplossingen indien noodzakelijk) 

Stap 4 : Monitoren en updaten 

Binnen het proces van financiële planning gaan wij dus veel berekenen, vergelijken en begroten. Dat klinkt veel eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dat jaar voor jaar doorrekenen kan dan ook uitsluitend met behulp van geavanceerde computerprogramma’s.

Maar samenvattend is financiële planning het vak, dat laat zien hoe uw besteedbare inkomen zich van jaar tot jaar ontwikkelt. Om daarna te gaan zoeken naar oplossingen om het 'gewenste' netto-inkomen te kunnen bereiken, dan wel te verhogen. Al onze adviseurs zijn erkent in de wettelijke registers. 

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!